Πολιτική Cookies

Αυτή η πολιτική Cookies ενημερώθηκε τελευταία φορά την 2η Ιανουαρίου, 2021 και αφορά τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Εισαγωγή

Ο ιστότοπός μας, momentumdigital.gr (εφ’εξής: “ο ιστότοπος”) χρησιμοποιεί cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες (εφ’εξής θα αναφέρονται ως “cookies”). Τα cookies επίσης τοποθετούνται από τρίτους παρόχους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Στο παρακάτω έγγραφο, μπορείτε να ενημερωθείτε για τη χρήση cookies στον ιστότοπό μας.

2.Τι είναι τα cookies;

Ως cookie ορίζεται ένα μικρό, απλό αρχείο που αποστέλλεται μαζί με της σελίδες του ιστότοπού μας και αποθηκεύεται από τον περιηγητή σας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή της συσκευής που χρησιμοποιείτε. Η πληροφορία που αποθηκεύεται εκεί μπορεί να επιστραφεί στους διακομιστές μας ή στους διακομιστές των τρίτων παρόχων που συνεργαζόμαστε κατα τη διάρκεια επόμενων επισκέψεων.

3. Τι είναι τα scripts;

Ως script ορίζεται ένα μικρό κομμάτι προγραμματιστικού κώδικα που χρησιμοποιείται ώστε o ιστότοπός μας να λειτουργεί ομαλά και να “αντιδρά” σωστά στις κινήσεις των επισκεπτών. Ο κώδικας αυτός εκτελείται στο διακομιστή μας ή στη συσκευή σας.

4. Cookies

5.1 Τεχνικά ή λειτουργικά cookies

Τα συγκεκριμένα cookies εξασφαλίζουν ότι ο ιστότοπος λειτουργεί ορθά και ότι οι προτιμήσεις του χρήστη αποθηκεύονται σωστά. Τοποθετώντας λειτουργικά cookies σας διευκολύνουμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies τοποθετούνται χωρίς τη συναίνεσή σας.

5.2 Στατιστικά cookies

Χρησιμοποιούμε στατιστικά cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία των επισκεπτών του ιστότοπού μας και των χρηστών των υπηρεσιών μας. Με αυτά τα στατιστικά cookies αποκτούμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας. Τα cookies αυτά δε συλλέγουν προσωπικά δεδομένα και τοποθετούνται μόνο με τη συναίνεσή σας.

5. Cookies που χρησιμοποιούμε

Complianz

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Complianz για τη διαχείριση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Complianz.

Όνομα Διατήρηση Λειτουργία
Λειτουργικά
complianz_policy_id 365 ημέρες Αποθήκευση αποδοχής της Πολιτικής Cookies
complianz_consent_status 365 ημέρες Αποθήκευση των προτιμήσεων σχετικά με τα cookies
complianz_marketing 365 ημέρες Αποθήκευση των προτιμήσεων σχετικά με τα cookies
complianz_stats 365 ημέρες Αποθήκευση των προτιμήσεων σχετικά με τα cookies

Cloudflare

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες CDN της Cloudflare. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Cloudflare.

Όνομα Διατήρηση Λειτουργία
Λειτουργικά
cfduid 30 ημέρες Αναγνώριση αξιόπιστης κίνησης

Google Analytics

Χρησιμοποιούμε Google Analytics για την άντληση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου Google Analytics.

Όνομα Διατήρηση Λειτουργία
Στατιστικά (ανώνυμα)
_ga 2 έτη Μετράει και ιχνηλατεί τις προβολές της σελίδας
_gid 1 ημέρα Μετράει και ιχνηλατεί τις προβολές της σελίδας
_gat 1 λεπτό Φιλτράρει αιτήματα από bots

Hotjar

Χρησιμοποιούμε το Hotjar για τη συλλογή στατιστικών σχετικά με τον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Hotjar.

Όνομα Διατήρηση Λειτουργία
Στατιστικά
_hjid 365 ημέρες Το cookie αυτό τοποθετείται κατά την πρώτη επίσκεψη του χρήστη στη σελίδα. Αναθέτει ένα συγκεκριμένο ID στο χρήστη για το συγκεκριμένο περιηγητή το οποίο διατηρεί. Έτσι κατά τις επόμενες επισκέψεις του χρήστη μπορεί να αναγνωρίζει ότι πρόκειται για τον ίδιο.
_hjRecordingLastActivity επίσκεψη Αποθηκεύεται στο Session storage. Ανανεώνεται όταν η καταγραφή των στατιστικών ενός επισκέπτη ξεκινάει και όταν τα δεδομένα αποστέλλονται μέσω του WebSocket (όταν ο επισκέπτης πραγματοποιεί μια δραστηριότητα που καταγράφεται από το Hotjar).
_hjTLDTest επίσκεψη Όταν εκτελείται το script του Hotjar, προσπαθούμε να προσδιορίσουμε την πιο γενική διαδρομή cookie που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό γίνεται έτσι ώστε τα cookie να μπορούν να κοινοποιούνται σε όλους τους υποτομείς (όπου ισχύει). Για να το προσδιορίσουμε αυτό, προσπαθούμε να αποθηκεύσουμε το cookie _hjTLDTest για διαφορετικές εναλλακτικές συμβολοσειρές URL έως ότου αποτύχει. Μετά από αυτόν τον έλεγχο, το cookie καταργείται.
_hjUserAttributesHash επίσκεψη Τα χαρακτηριστικά χρήστη που αποστέλλονται μέσω του Hotjar Identify API αποθηκεύονται στη μνήμη cache κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης, προκειμένου να γνωρίζουν πότε ένα χαρακτηριστικό έχει αλλάξει και πρέπει να ενημερωθεί.
_hjCachedUserAttributes επίσκεψη Αυτό το cookie αποθηκεύει τα χαρακτηριστικά χρήστη που αποστέλλονται μέσω του Hotjar Identify API, όποτε ο χρήστης δεν βρίσκεται στο δείγμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα αποθηκευτούν μόνο εάν ο χρήστης αλληλεπιδρά με ένα εργαλείο Hotjar Feedback.
_hjLocalStorageTest Λιγότερο από 100ms Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν το Hotjar Tracking Script μπορεί να χρησιμοποιήσει τοπικό χώρο αποθήκευσης. Εάν μπορεί, μια τιμή 1 ορίζεται σε αυτό το cookie. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο_hjLocalStorageTest δεν έχουν χρόνο λήξης, αλλά διαγράφονται σχεδόν αμέσως μετά τη δημιουργία τους.
_hjIncludedInPageviewSample 30 λεπτά Αυτό το cookie έχει ρυθμιστεί για να ενημερώσει το Hotjar εάν ο συγκεκριμένος επισκέπτης περιλαμβάνεται στo δείγμα δεδομένων που ορίζεται από το όριο προβολής σελίδας του ιστότοπού σας.
_hjIncludedInSessionSample 30 λεπτά Αυτό το cookie έχει ρυθμιστεί για να ενημερώσει τον Hotjar εάν ο συγκεκριμένος επισκέπτης περιλαμβάνεται στo δείγμα δεδομένων που ορίζεται από το όριο καθημερινών επισκέψεων του ιστότοπού σας.
_hjAbsoluteSessionInProgress 30 λεπτά Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της πρώτης προβολής της σελίδας από ένα χρήστη. Παίρνει τιμές True/False.