Η Intersex Greece είναι η πρώτη πανελλαδική συλλογικότητα ίντερσεξ ενηλίκων, γονέων ίντερσεξ παιδιών και υποστηρικτικών ατόμων και επαγγελματιών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Αναλάβαμε τον σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας του οργανισμού και τη δημιουργία του website που θα αποτελεί το βασικό μέσο πληροφόρησης για θέματα ίντερσεξ και αλληλεπίδρασης με τον οργανισμό. Ακόμη, κατασκευάσαμε ένα κλειστό forum όπου εγγεγραμμένα μέλη θα ενημερώνονται, συνομιλούν και αλληλοϋποστηρίζονται. Δείτε το website της Intersex Greece στο intersexgreece.org.gr