Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπος momentumdigital.gr ανήκει στην Ατομική Επιχείρηση Κωνσταντίνα Κάππου (AΦΜ 162676567) και έχει στοιχεία για τους τομείς δραστηριότητας, τις υπηρεσίες και τα νέα της Momentum Digital.
Στη Momentum Digital αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπού μας και των υπηρεσιών μας εν γένει. Ο ιστότοπός μας έχει δημιουργηθεί έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία (ν. 4624/2019) και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

1. Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου είναι η Ατομική Επιχείρηση Κωνσταντίνα Κάππου (εφ’εξής “Momentum Digital”).
Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος, στο σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους, αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

2. Ποια δεδομένα θεωρούνται προσωπικά;

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και ν. 4624/2019) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε εμείς;

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο momentumdigital.gr δεν υποχρεούστε να μας αποκαλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, ούτε συλλέγουμε κανενός είδους προσωπικά δεδομένα για εσάς χωρίς την άδεια σας.

Τα μόνα δεδομένα που συλλέγoυμε (πάντα έχοντας τη ρητή συγκατάθεσή σας) είναι:

1. Δεδομένα που μας παραχωρείτε εσείς συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας ή τη Newsletter form που βρίσκεται στο momentumdigital.gr.

2. Δεδομένα που μας παραχωρείτε εσείς κατά την προσωπική μας επικοινωνία (τηλεφωνικά, μέσω social media, μέσω της υπηρεσίας live chat ή δια ζώσης). Τα δεδομένα που μας παραχωρείτε μέσω της υπηρεσίας του live chat αποθηκεύονται επίσης από την υπηρεσία Τawk. Για περισσότερες πληροφορίες επ’αυτού συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου της Tawk.

3. Δεδομένα Analytics – Στατιστικά που αφορούν την επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας και συλλέγονται με τη χρήση third – party cookies, μέσω της υπηρεσίας Google Analytics.
Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι: η διάρκεια της επίσκεψης στους ιστοτόπους μας, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η επίσκεψη, η συχνότητα των επισκέψεων καθώς και η διεύθυνση IP.
Στον ιστότοπό μας, έχουμε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση Ιp Anonymization που σημαίνει ότι ένα μέρος της διεύθυνσης IP σας καθίσταται ανώνυμη, έτσι ώστε μόνο οι συντομεύσεις διευθύνσεων IP να αποθηκεύονται και να αναλύονται από την Google.

Θα δείτε ότι ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί και άλλα third-party cookies για διάφορες λειτουργίες. Κανένα από αυτά δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα για εσάς.

4. Σκοπός, χρήση, χρόνος, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παραχωρείτε (βλ. Παράγραφο 3.1, 3.2, 3.3), χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη υποστήριξη/εξυπηρέτησή σας. Δεν κοινοποιούμε, δεν διαβιβάζουμε και δεν καθιστούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους.

Ενδέχεται να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της πλατφόρμας μας ή για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την πλατφόρμα μας, όπως παροχή υπηρεσιών συντήρησης, λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε τρίτα μέρη.

Με τη συγκατάθεσή σας μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για την αποστολή και διάδοση πληροφοριακών και ενημερωτικών μηνυμάτων και του Newsletter. Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να απεγγραφείτε από τη λίστα των αποδεκτών του newsletter και τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί για τον ως άνω σκοπό διαγράφονται.

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Το χρονικό διάστημα αυτό δεν ξεπερνά τα 5 έτη. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία.

Τα Δεδομένα Analytics – Στατιστικά (βλ. Παράγραφο 3.3), συλλέγονται προκειμένου να μπορούμε να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών του site μας και να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας.

H υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην εταιρεία Google Inc., η οποία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο Privacy Shield, το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για τη συμμόρφωσή της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα Analytics αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστή της Google στις Η.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics μπορείτε να βρείτε στις σελίδες τους σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική Απορρήτου της Google.

5. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε γιατί ζητούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, τι επεξεργασία δέχονται και για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούνται.
Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να προσπελάσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι γνωστά σε εμάς.
Δικαίωμα επεξεργασίας και λήθης: Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα όποτε το επιθυμείτε.
Αν μας δώστε τη συναίνεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να αναιρέστε τη συναίνεσή σας και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.
Δικαίωμα μεταφοράς: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον υπεύθυνο επικοινωνίας σε άλλον υπεύθυνο.
Δικαίωμα ένστασης: Μπορείτε να αντιτεθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Συμμορφωνόμαστε στα αιτήματά σας εντός και αν συντρέχει σημαντικός λόγος επεξεργασίας.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail [email protected]. Aν έχετε οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με τους τρόπους που διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως έχετε το διακίωμα να υποβάλετε το παράπονο σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Τελευταία ενημέρωση: 02/01/2021